Żandarmeria Wojskowa – Badanie wariografem

Aktem prawnym regulującym kwestię zastosowania wariografu w stosunku do kandydatów do pracy w Żandarmerii Wojskowej jest Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych1.

Artykuł 9 tejże ustawy stanowi, iż Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Żandarmerii Wojskowej może być poddany badaniom psychofizjologicznym. Taka opcja nie jest obligatoryjna i nie ma bezpośredniego odniesienia do wariografu.

Warto nadmienić, iż na długo przed wejściem w życie ustawy Żandarmeria Wojskowa była przodownikiem na polu badań wariografem wśród polskich służb specjalnych: w latach 1969-1998 odbyło się 5200 przesłuchań z wykorzystaniem wariografu, a dotyczyły one przede wszystkim kradzieży broni z arsenału2.

Obecnie Żandarmeria Wojskowa stosuje wariograf zarówno do spraw stosunkowo błahych, jak kradzież 200 złotych z portfeli dwóch żołnierzy Brygady Powietrznodesantowej3, jak i znacznie poważniejszych. Znalezienie sprawców kradzieży 100 kilogramów trotylu z toruńskiej jednostki wojskowej wymagało właśnie zastosowania wariografu; egzaminatorzy użyli wybiegu informując podejrzanych, że o nic nie będą pytani – ci zgodzili się na test, który polegał na pokazaniu im obrazków i badaniu siły reakcji na nie, jako na bodziec związany lub niezwiązany ze sprawą. Decydujące okazały się zdjęcia latarek i nożyc, gdyż sprawcy zgubili latarkę, a ogrodzenie sforsowali przecinając drucianą siatkę – tak więc egzaminator dysponował dwoma informacjami krytycznymi. To wystarczyło, aby zdiagnozować przestępców. Jeden z nich sam się przyznał, widząc iż przy pytaniu o „właściwą latarkę” i „właściwe nożyce” – czyli te, których używali – wykresy dynamizują się4.

Interesujący jest przypadek żołnierza, który pełniąc nocą wartę został mocno pobity – niestety nie pamiętał sprawców zdarzenia.

Badanie wariografem wykluczyło dwie przyjęte na wstępie tezy: dowódcy warty, który tego dnia zachowywał się w dziwny sposób: wykonywał mnóstwo telefonów poza jednostkę wojskową, jednak nie chciał powiedzieć do kogo i w jakim celu; podczas tych rozmów telefonicznych kazał podwładnym wyjść z wartowni, następnie, z innym żołnierzem, opuścił wartownię na około dwie godziny – i ponownie nie przyznał się gdzie byli, oraz żołnierza, który odgrażał się, iż uwolni swojego brata, przebywającego w areszcie, kiedy ten będzie transportowany w konwoju. Badanie wykazało, iż obaj podejrzani nie znali narzędzia przestępstwa, poza tym ustalono, iż właściwym celem sprawcy był rabunek broni, a pobicie miało to umożliwić. Ostatecznie w wyniku monitorowania zdarzeń z użyciem skradzionej broni doszło do ustalenia rysopisów i ujęcia sprawców5.

1 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 roku o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, Dz.U. 2001 Nr 123, poz. 1353.

2 http://www.wykrywaczklamstw.pl/badania-wariograficzne-w-polsce-historia/

3 https://dziennikzachodni.pl/krakow-zandarmeria-wykrywaczem-klamstw-szukala-zlodzieja-portfeli/ar/418902

4 https://nowosci.com.pl/wariograf-klamstw-nie-wykrywa/ar/10901909

5 http://gazetabaltycka.pl/promowane/tajemnice-wykrywacza-klamstw