Wariograf w ABW

Aktami prawnymi regulującymi kwestię badania wariograficznego na kandydatach do pracy w Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są: Ustawa z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu1, a także Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego2 i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu3.

Podstawowym celem funkcjonowania Agencji Wywiadu jest dostarczanie wywiadowczej, wyprzedzającej i ekskluzywnej informacji najważniejszym organom władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej4. Zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego koncentrują się na ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli. W artykule 46 wyżej wymienionej ustawy nadmieniono, iż w przypadku ubiegania się o przyjęcie do służby w ABW albo AW na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o przeprowadzenie badania psychofizjologicznego. Ponadto w artykule 59 stwierdzono, że w wyniku decyzji Szefa Agencji funkcjonariusz również może być poddany badaniom psychofizjologicznym. Zarówno w ustawie, jak i rozporządzeniach nie pada bezpośrednie odniesienie do wariografu, jednak w wyżej podanych rozporządzeniach ponownie zaznaczone jest, iż: kandydat musi przejść przez badanie psychofizjologiczne, które jest tak samo istotne, jak badanie psychotechniczne (sprawdzające sprawność psychiczną, obsługi maszyn, pojazdów, pracy w szczególnych warunkach), badanie sprawności fizycznej i inne badania sprawdzające przydatność kandydata.

W praktyce badanie wariografem obowiązuje każdego funkcjonariusza, kto nie zda tego egzaminu nie może pracować w opisywanych agencjach. Oprócz badań psychologicznych, dokładnej weryfikacji życiorysu to najważniejszy element procedury kwalifikacyjnej. Ma on ustrzec przed przeniknięciem do środka osób podatnych na korupcję, uzależnionych od używek oraz szpiegów5. O tym, jak poważną przeszkodą w pełnieniu funkcji może być niezdany egzamin na wariografie świadczy przykład wiceszefa ABW, który trzykrotnie oblał ten egzamin. Wskazania reakcji psychofizjologicznych wykraczały poza normy przy pytaniach o korupcję – ostatecznie Tomasz Klimek pełnił funkcję szefa tylko przez jedną dobę z 15 na 16 listopada 2007 roku6.

1 Ustawa z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Dz.U. 2002 Nr 74, poz. 676.

2 Dz.U. 2002 Nr 207, poz. 1756.

3 Dz.U. 2003 Nr 86, poz. 792.

4 https://aw.gov.pl/o-agencji/

5 https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/195668,wiceszef-abw-przepadl-na-wykrywaczu-klamstw.html

6 https://wiadomosci.wp.pl/abw-agencja-bezpieczenstwa-wewnetrznego-6172749998986881c