Jakie są przeciwwskazania do badań na wykrywaczu kłamstw

Wariograf wykorzystywany jest w kryminalistyce od blisko 100 lat. W tym czasie wielokrotnie wykorzystywany był do sprawdzania prawdomówności osób, które były zamieszane w sprawy karne. Dziś urządzenie to coraz częściej wykorzystywane jest przez osoby prywatne, które chcą zweryfikować uczciwość swoich pracowników. Wbrew pozorom nie każdy człowiek może zostać poddany badaniu wykrywaczem kłamstw. O tym, kto nie może poddać się badaniu, wyjaśnia ten artykuł.

Przeciwwskazania dotyczące badania wariografem. Kto może, a kto nie powinien poddać się badaniu

Nie każdy człowiek może poddać się badaniu wariografem. Istnieje szereg obostrzeń dotyczących badania wykrywaczem kłamstw, które  można podzielić na dwie główne kategorie: fizyczne oraz psychiczne. Niektóre schorzenia, takie jak wrodzone wady serca, zaburzenia neurologiczne, nadpobudliwość psychoruchowa mogą niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia chorego. Dotyczy to również osób mających problem z oddychaniem, przyjmujących silne leki, a także uzależnionych od narkotyków i alkoholu. Również astmatycy oraz alergicy nie powinni być poddani wywiadowi z udziałem wariografu. Udziału w badaniu nie powinny zostać poddane osoby przeziębione, mające napady kaszlu czy gorączkę, gdyż mogłoby to wpłynąć na niejednoznaczny wynik badania.

Przeciwwskazania psychiczne, które uniemożliwiają udział w badaniu to między innymi wszelkiego rodzaju upośledzenia umysłowe. Osoby ociemniałe, a także o obniżonym poziomie moralno-etycznym, który uniemożliwia odróżnienie dobra od zła, a także prawdy od kłamstwa również nie mogą przystąpić do badania wariografem, gdyż udzielane przez nich odpowiedzi byłyby niemiarodajne. Do badania nie mogą zostać dopuszczone również osoby, które nie rozumieją procedury badania. Przystąpienie do testu wymaga złożenia w pełni świadomej deklaracji, w której uczestnik oświadcza, iż rozumie wszystkie obostrzenia dotyczące procedury badania.

Przygotowanie badania wariografem obejmuje nie tylko ułożenie odpowiedniego formularza z pytaniami, ale również ocenę indywidualnej sytuacji osoby badanej

Każdy zespół, którego zadaniem jest przeprowadzenie badań wykrywaczem kłamstw, musi przeprowadzić pogłębiony wywiad z osobą, która ma zostać poddana badaniu. Test prowadzony przy użyciu wariografu wyklucza udział osób, które doznały złego traktowania w trakcie przesłuchań policyjnych, gdyż badanie mogłoby wywołać u nich uraz psychiczny i zniekształcić wynik końcowy.

Kolejną grupą osób, które nie mogą zostać poddane badaniu są kobiety w ciąży. Dziecko znajdujące się  w łonie matki może wpłynąć zarówno na jej zachowanie, jak i wzrost ciśnienia krwi. Dodatkowo zmiany hormonalne, do których dochodzi w organizmie ciężarnej mogą wpłynąć na wynik testu.

W przypadku badań przeprowadzonych przy użyciu wykrywacza kłamstw, które są  zlecone przez osoby prywatne tudzież instytucje, nie ma wytycznych dotyczących tego, iż badanie jest przymusowe. W każdym przypadku musi być to w pełni dobrowolny i świadomy wybór osoby, której zostanie zasugerowane takie badanie.