Jak wygląda badanie na wykrywaczu kłamstw?

Badanie na wykrywaczu kłamstw jest metodą popularną, jeżeli chodzi o wyeliminowanie osób z grona potencjalnie podejrzanych. Metody tej używa się, gdy są pewne dowody w sprawie, aczkolwiek nie są one jednoznaczne. Badanie to nosi również inną nazwę – badanie wariografem. Jest to czynność nieskomplikowana. Osobie badanej w pierwszej kolejności zostaje przedstawiona informacja na jakiej zasadzie działa urządzenie, następnie jest przedstawiana informacja z jakiego zakresu badany będzie przesłuchiwany. Pytania, które są zadawane należy zaliczyć do trzech kategorii: obojętnych, kontrolnych oraz krytycznych. Na samym początku zadawane są pytania z kategorii obojętnych, czyli nie dotyczących sprawy, a mogą to być np. „Czy ładna jest dziś pogoda?”, „Czy lubi Pan koty?”. W następnej kolejności zadawane zostają pytania z kategorii kontrolnych. Pytania z kategorii kontrolnych mogą dotyczyć na przykład stanu cywilnego osoby badanej, jej koloru włosów, obecnego ubioru. Pytania z kategorii kontrolnych są zadawane w taki sposób, aby miały pośredni związek ze sprawą. Dla przykładu, gdy badanie dotyczy zdrady. To padnie z pewnością pytanie dotyczące stanu cywilnego albo tego, czy żona badanego ma na imię Katarzyna. Do ostatniej kategorii należą pytania krytyczne, które mają ścisły związek ze sprawą. W pytaniach tych padają konkretne stwierdzenia, na które badany może odpowiedzieć albo przecząco albo twierdząco, np. „Czy zabił Pan żonę?” albo „Czy ranił Pan nożem syna?”. Za każdy razem badanie jest przeprowadzane przez wykwalifikowanego biegłego. Wynik takiego badania nie stanowi wiążącego dowodu w sprawie, aczkolwiek dowód stanowiący o niewinności. Koszt przeprowadzenia takiego badania nie jest jednakowy. Zależy od wielu czynników, natomiast przede wszystkim zależy od złożoności sprawy, ilości zadawanych pytań, jak również innych kwestii indywidualnych. Należy zaznaczyć także, że badaniu na wykrywaczu kłamstw nie wszystkie osoby mogą zostać poddane. Przede wszystkim nie mogą to być osoby, które posiadają schorzenia natury neurologicznej, są chore psychicznie, przyjmują specjalistyczne leki, cierpią na choroby serca oraz układu krwionośnego, są upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, bądź znacznym, a nawet osoby, które są przeziębione i mają gorączkę. Wynik badania wariografem uchodzi za w pełni wiarygodne i jest ciężkie do podważenia. Bowiem cała procedura takiej czynności jest przeprowadzona w taki sposób, że jakość badania jest na bardzo wysokim poziomie. Dlatego też wariograf jest również wykorzystywany w przypadku przyjęć do niektórych służb specjalnych, aby sprawdzić lojalność potencjalnych pracowników.

Do badania wariografem nie można się w żaden sposób mentalnie przygotować, ponieważ urządzenia tego nie da się oszukać. Oczywiście zdarzały się przypadki, że niektórym osobom się to udawało, aczkolwiek w większości przypadku nie jest to możliwe. Urządzenie odczytuje wszystkie reakcje fizjologiczne badanego, czyli taki jak: podwyższony puls, szybsze bicie serca, a nawet zdenerwowanie w głosie.